LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Lietuvių gimtosios kalbos pamokos Suomijoje

Kas gali mokytis

Suomijos švietimo įstatymas suteikia galimybę mokyklinio amžiaus vaikams neformaliuoju būdu mokytis savo gimtosios kalbos. Vienu metu galima lankyti tiktai vienos  gimtosios kalbos pamokas, jei šeimoje yra dvikalbystė. Mokymas vyksta tik lietuvių kalba. Pamokas lankyti gali tik tie vaikai, su kuriais tėvai namie kalba  lietuviškai, išskyrus įvaikintus ar globojamus vaikus, kurių gimtoji kalba yra lietuvių, bet įtėviai ar globėjai lietuviškai nekalba. Gimtosios kalbos mokymasis padeda išsaugoti tapatybę, turimas gimtosios kalbos žinias bei įgyti naujų.

Organizavimas ir finansavimas

Mokymą organizuoja miestų savivaldybės ar švietimo skyriai. Savo miesto savivaldybės  puslapyje galite rasti daugiau informacijos apie imigrantų gimtosios kalbos organizavimą. Mokymas yra nemokamas.Taip pat mokymą remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM). SLB  iniciatyva yra teikiamos paraiškos įvairiems neformaliojo mokymo projektams įgyvendinti. Iš laimėtų projektinių lėšų  įsigyjame vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos. Taip pat ŠMM kiekvieną Rugsėjo-1ąją pasveikina pirmokus, įteikadama Lietuvos pirmoko pasą.

Registracija

Mokinių registracija ateinantiems mokslo metams vyksta pavasarį. Pagal užsiregistravusių vaikų skaičių planuojamas ateinančių metų biudžetas, todėl svarbu užsiregistruoti laiku. Taip pat galite registruoti  priešmokyklinukus (eskarilaiset) bei gimnazistus (lukiolaiset).  Kiekvienoje savivaldybėje mokymo organizavimas skiriasi, todėl iš anksto pasidomėkite dėl gimtosios kalbos mokymosi galimybės bei registracijos tvarkos savo savivaldybėje. Registracija dažnai vyksta mokyklose – reikia užpildyti tam skirtą anketą ir pateikti ją savo klasės mokytojui arba registruotis internetinio dienyno pagalba. Į visus rūpimus klausimus Jums turėtų atsakyti mokyklos vadovybė ar klasės mokytojas.

Pedagoginio proceso ypatumai

1-9 klasių mokiniai mokosi tuo pačiu metu toje pačioje klasėje, t.y.mišraus amžiaus klasėse. Gimnazistų  ir priešmokyklinukų grupės sudaromos atskirai. Atvykusiems iš Lietuvos vyresniems nei 5 klasės mokiniams  rekomenduojamas  mokymas Lietuvos nuotolinio mokymo mokyklose, pavyzdžiui Vilniaus Ozo  mokykloje.

Gimtosios kalbos mokymasis nėra privalomas, bet pradėjus lankyti pamokas, taikomi visi pamokos reikalavimai: lankomumas, drausmė pamokų metu, namų darbų ruoša, vertinimas ir kt.

Šiuo metu  lietuvių gimtosios kalbos pamokos vyksta:

2017-2018 m.m. lietuvių gimtosios kalbos pamokos numatomos trijuose Suomijos miestuose – Helsinki, Espoo ir Turku:

Pirmadieniais      16.15-17.45    Kirkkojärvi mokykloje (Espoonkeskus), Espoo

Antradieniais       16.45-17.45    Ruusutorppa mokykloje (Leppävaara), Espoo

Antradieniais        16.00-17.45    Pansion mokykloje, Turku

Ketvirtadieniais    15.30-17.00    Aurinkolahti mokykloje (Vuosaari), Helsinkyje

Pastaba: tai tik preliminarinė informacija, išsamesnės teiraukitės savo mokyklose.

SLB valdyba