LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Lietuvių gimtosios kalbos pamokos Suomijoje

Kas gali mokytis

Suomijos švietimo įstatymas suteikia galimybę mokyklinio amžiaus vaikams neformaliuoju būdu
mokytis savo gimtosios kalbos. Vienu metu galima lankyti tiktai vienos kalbos pamokas, jei šeimoje
yra dvikalbystė. Mokymas vyksta tik lietuvių kalba. Pamokas lankyti gali tik tie vaikai, kurie su
tėvais namie kalba lietuviškai.

Kodėl reikėtų mokytis gimtosios kalbos?

Gimtosios kalbos mokymasis padeda išsaugoti tapatybę, turimas gimtosios kalbos žinias bei įgyti
naujų.

Organizavimas ir finansavimas

Mokymą organizuoja miestų savivaldybės ar švietimo skyriai. Savo miesto savivaldybės  puslapyje
galite rasti daugiau informacijos apie imigrantų gimtosios kalbos organizavimą (oman äidinkielen
opetus). Mokymas yra nemokamas.
Taip pat mokymą remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM).Suomijos lietuvių bendruomenės SLB  iniciatyva
yra teikiamos paraiškos įvairiems neformaliojo mokymo projektams įgyvendinti. Iš laimėtų
projektinių lėšų  įsigyjama vadovėlių ir kitos mokomosios medžiagos. Taip pat ŠMM kiekvieną
Rugsėjo-1ąją pasveikina pirmokus įteikadama Lietuvos pirmoko pasą.

Registracija

Mokinių registracija ateinantiems mokslo metams vyksta pavasarį. Pagal užsiregistravusių vaikų
skaičių planuojamas ateinančių metų biudžetas, todėl svarbu užsiregistruoti laiku. Taip pat galite
registruoti  priešmokyklinukus (eskarilaiset) bei gimnazistus (lukiolaiset).
Kiekvienoje savivaldybėje mokymo organizavimas skiriasi, todėl iš anksto pasidomėkite dėl
gimtosios kalbos mokymosi galimybės bei registracijos tvarkos savo savivaldybėje. Registracija
dažnai vyksta mokyklose – reikia užpildyti tam skirtą anketą ir pateikti ją savo klasės mokytojui
arba registruotis internetinio dienyno pagalba. Į visus rūpimus klausimus Jums turėtų atsakyti
mokyklos vadovybė ar klasės mokytojas.

Pedagoginio proceso ypatumai

1-9 klasių mokiniai mokosi tuo pačiu metu toje pačioje klasėje, t.y.mišraus amžiaus klasėse.
Gimnazistų  ir priešmokyklinukų grupės kai kuriose savivaldybėse sudaromos atskirai. Atvykusiems
iš Lietuvos vyresniems nei 5 klasės mokiniams  rekomenduojamas  mokymas Lietuvos nuotolinio
mokymo mokyklose, pavyzdžiui Vilniaus Ozo  mokykloje.
Gimtosios kalbos mokymasis nėra privalomas, bet pradėjus lankyti pamokas, taikomi visi pamokos
reikalavimai: lankomumas, drausmė pamokų metu, namų darbų ruoša, vertinimas ir kt.