Yhdistyksen tarkoituksena on:

– luoda ja välittää yhteyksiä sekä edistää liettualaisten kulttuuriyhteyksiä Liettuaan sekä edistää liettuan kielen ja Liettuan kulttuurin tekemistä tunnetuksi Suomessa.

– hoitaa ja tukea Suomessa asuvien liettualaisten ja heidän jälkeläisten liettualaisuutta.

– kehittää henkistä ja aineellista vuorovaikutusta Liettuan ja Suomen välillä.

– levittää Suomessa oikeaa Liettua-tietoutta ja kannustaa kaikenpuolista yhteistyötä Suomen, Liettuan ja muiden Baltian maiden kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, keskustelu-, ja neuvontatilaisuuksia, juhlia, näyttelyitä, konsertteja ja muuta samantapaista toimintaa, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa tiedotustoimintaa ja levittää informaatiota Liettuasta, sen kansasta, kielestä ja kulttuurista.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää maksullista huvi-, juhla- ja muuta vastaavaa toimintaa.

Yhdistys toimii yhteistyössä Donelaitis-seura – Liettuan ystävät ry:n sekä Maailman liettualaisten järjestön (Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – PLB) kanssa.