BENDRUOMENĖ

Suomijos Lietuvių Bendruomenė SLB (Suomen liettualaisten yhdistys ry,  kodas 194629) įregistruota 2006 08 21.

Pirmoji bendruomenės pirmininkė buvo Stasė Rajala (2006-2011).

2011-2016 metais bendruomenei vadovavo Jurgita Kekkonen.

2016 pirmininku išrinktas Aidas Barkauskas.

2017 pirmininku išrinkta Eglė Bogvilaitė Aronen.

Informaciją apie naujausius bendruomenės susitikimus bei renginius rasite naujienų skyrelyje.

Suomijos lietuvių bendruomenė siekia

– kurti, išlaikyti ir puoselėti lietuvių kultūrinius ryšius su Lietuva bei dvasiškai ir materialiai remti lietuvių kalbos bei Lietuvos kultūros pažinimo veiklą Suomijoje.

– puoselėti Suomijoje gyvenančių lietuvių ir jų vaikų lietuvybę;

– plėtoti visokeriopus ryšius su Lietuva;

– platinti teigiamą Lietuvos įvaizdį Suomijoje ir skatinti visapusį bendradarbiavimą tarp Suomijos ir Lietuvos.